Werkgeluk staat centraal in succesvol werkgeverschap

Werkgeluk centraal succesvol werkgeverschap

Wie het aandurft om human strategies uit te rollen waarin ontwikkeling, groei en verbetering in dienst staan van werkgeluk en werkbeleving, kiest voor de duurzame weg naar betrokken medewerkers, hogere productiviteit en meer rendement.

Nieuw level playing field

Casting, recruitment en HR-management zijn dynamische processen waarin de komende jaren een nieuw level playing field ontstaat en aspecten als happiness, bedrijfscultuur en betrokkenheid een voorsprong zullen nemen op klassieke arbeidsvoorwaarden. Die ontwikkeling willen omarmen is één, ervoor zorgen dat je organisatie dat in de praktijk aankan, is twee. De human strategies waarin ontwikkeling, groei en verbetering in dienst staan van werkgeluk en werkbeleving, en dus ook bijdragen aan het verhogen van effectiviteit en rendement, vragen om gericht investeren in talent en competenties. Hoe doe je dat effectief, structureel en vooral duurzaam?

Mensen die zich echt Happy voelen in hun werk zijn meer bevlogen, voelen zich meer verbonden met collega’s en presteren beter.

Om maar meteen aan alle twijfel een eind te maken: ja, een gelukkige werknemer is een productievere werknemer. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat werkgeluk in hoge mate bepalend is voor de prestaties die geleverd worden en de energie en motivatie waarmee dat wordt gedaan. Dat dit enorme impact heeft op het functioneren en op het succes van de gehele organisatie is evident.

Maar hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen gelukkig is op het werk?

In 2000 was de aanstelling van Chade-Meng Tan als Jolly Good Fellow bij Google nog opzienbarend te noemen. Inmiddels is de Chief Happiness Officer bij organisaties die de waarde van het menselijk kapitaal onderkennen en met die waardevolle medewerkers een gezonde toekomst tegemoet willen treden geen uitzondering meer.

Dat heeft een goede reden; er is een schat aan wetenschappelijk onderzoek – waarop de Unlimited Human Strategies denk- en werkwijze mede is gebaseerd – die inzichtelijk maakt waarom een gelukkige medewerker een veel waardevoller bijdrage aan een organisatie levert én hoe een organisatie zich erop kan instellen dat werkgeluk mogelijk te maken.

Geld is geen issue

Rosabeth Moss Kanter, hoogleraar management aan Harvard Business School, identificeert In haar boek E-volueer! drie voorname motiverende factoren die werknemers gelukkiger en, als gevolg daarvan, productiever maken. Zij spreekt over:

• Mastery wat overeenkomt met een uitdagende baan
• Membership dat betrekking heeft op het gevoel er echt bij te horen
• Meaning wat refereert aan het gevoel een zinvolle bijdrage aan de wereld te leveren

Opvallende afwezige is de M van money; geld werkt als een scorekaart, maar is niet de drijfveer om opgewekt aan het werk te gaan en gelukkig en voldaan weer naar huis te gaan.

De afgelopen jaren worden we overstelpt met soortgelijke onderzoeken die aantonen dat organisaties die hun medewerkers vanuit een positief perspectief benaderen veel productiever zijn.

“de crux zit ‘m in oprechte interesse in elkaar, de ondersteuning van jouw leidinggevende ervaren en onderling hulp bieden als het tegenzit”

Oprechte interesse: ja. Een beschuldigend vingertje: nee

Ook Kim Cameron, hoogleraar management en organisatie van de Universiteit van Michigan, concludeerde in haar studie Effects of Positive Practices on Organizational Effectiveness dat organisaties die hun medewerkers vanuit een positief perspectief benaderen veel productiever zijn.

De crux zit ‘m in oprechte interesse in elkaar en onderling hulp bieden als het tegenzit, elkaar inspireren en fouten vergeven. En vooral niet vingerwijzen als er iets fout gaat.

Meer betrokkenheid. Meer loyaliteit.

Op die manier samenwerken, maakt mensen gelukkiger en positiever. De toenemende productiviteit die daarmee gepaard gaat, uit zich in een krachtiger creatief denkvermogen en een betere wapening tegen stress en problemen. Bovendien nemen de betrokkenheid en loyaliteit toe.

Beter resultaat onderaan de streep.

De wellicht belangrijkste vaststelling: met een strategisch positieve instelling kunnen organisaties hun prestaties zodanig verbeteren dat er onder aan de streep cijfermatig betere resultaten worden geboekt.

Meer studie, meer inzicht

Unlimited Human Strategies hecht aan de waarde van wetenschappelijke studies en de inzichten die daaruit voortvloeien; het gedachtegoed en de werkwijze zijn er voor 99% op gebaseerd. Er is een goed gevulde bibliotheek met onderzoeken die we graag voor je openstellen.

De circulerende vraag voor iedere organisatie blijft: Hoe krijgen we dat met elkaar voor elkaar?

Hoe creëer je een organisatie waar de medewerkers plezier hebben op de werkvloer?
Hoe organiseer je dat zij aan het eind van de dag voldaan naar huis gaan?
Zonder de beleving van autonomie en zingeving gaan werknemers niet het gewenste werkgeluk ervaren.
Hoe begeleid je hen, of in ieder geval een eerste, belangrijke laag in de organisatie daar naartoe?

Wil je weten hoe deze manier van denken en doen ook voor jouw organisatie kan werken?

Unlimited Human Strategies ontwikkelt en implementeert maatwerk strategieën, oplossingen, programma’s en systemen waarmee je het werkgeluk van je medewerkers en het succes van jouw organisatie stuurt.
Maak een afspraak met een van onze consultants om jouw mogelijkheden te verkennen.
Bel 070 7370392 of stuur een mailtje naar Barbara@unlimitedhumanstrategies.nl.

 

Barbara Kok Unlimited Human Strategies

Unlimited Human Strategies logo

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.