Iedere organisatie wordt op dit moment uitgedaagd. Ook die van jou.

Zorginstelling. Ministerie. Verzekeraar. Overheidsinstantie. Adviesbureau. ICT-dienstverlener. Onderwijsinstelling. Bank. Zakelijke dienstverlener. Techbedrijf. Kinderopvang. Ongeacht in welke sector je actief bent, ongeacht hoe je organisatie in elkaar steekt; de dynamiek rond Human Resources stelt je voor uitdagingen die bepalend zijn voor het succes van je organisatie. En van de mensen die er werken.
De vraag is: hoe strategisch wil je daarmee omgaan?
“de dynamiek op HR-gebied stelt
je voor uitdagingen die bepalend
zijn voor het succes van je organisatie”

Best gek eigenlijk, dat er rondom de werving en selectie van getalenteerde mensen de sfeer van een slagveld is gecreëerd; in de war on talent zetten we de sterkste wapens in om de concurrentie een slag voor te zijn!

Waarom oorlog? Waarom een proces van afwegen en de juiste keuzes maken afschilderen als iets waar zo ongeveer iedereen een afkeer van heeft? Terwijl het er juist om gaat een zo welkom mogelijke situatie te creëren waardoor dat unieke talent voor jouw organisatie wil kiezen.

Subjectiviteitsfoutjes
Waarschijnlijk is niets moeilijker dan werkelijk objectieve keuzes maken in een werving- en selectiecampagne. Terwijl het streven naar inclusiviteit en het creëren van succesvolle loopbanen, die substantieel bijdragen aan de organisatie, daar toch echt om vragen. Is het maken van een objectieve keuzes wel mogelijk? En wat kosten die zogenaamde subjectiviteitsfoutjes?

Tijdwinst en de juiste afwegingen
Een wervingscampagne kost tijd, want vraagt om aandacht, het leggen van verbanden en het inschatten van kwaliteiten. De afweging tussen ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ en het selecteren van gesprekskandidaten is een proces waarin geen ruimte is voor objectieve voorkeuren.

In deze fase gaat het om het herkennen van competenties en daarom om het inzetten van de juiste assessments. Deze zijn ingericht op de situatie in jouw organisatie, waardoor direct de juiste match ontstaat, gebaseerd op al ontwikkelde competenties.